Pullar – mahiyyəti, funksiyaları və növləri (III hissə)

posted in: Xəbər | 0

pullar, bank,Pullar – mahiyyəti, funksiyaları və növləri (III hissə)

II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun

Pul – universal ekvivalent olaraq xidmət edən xüsusi bir əmtəədir.

Pul dövriyyəsinin ortaya çıxması.

İqtisadi alt sistem

Maliyyə sistemi:

  • ölkədə pulların bölüşdürülməsi;
  • ölkə büdcəsinin formalaşdırılması.
Kredit alt sistemi:
  • daxili və xarici borcları tənzimləyir;
  • ssuda kapitalını formalaşdırır;
  • qiymətli kağızlar dövriyyəsi ilə bağlıdır;
  • beynəlxalq kredit-valyuta münasibətləri ilə əlaqəlidir.

Hazırda büdcə defisitinin bağlanılması üçün pul çapından istifadə olunmur. Lakin büdcə defisiti yarandıqda, hökumət onun aradan qaldırılmasından ötrü mənbələr axtarıb tapmalıdır.

Bazar mexanizmlərindən istifadə, defisitin qapadılması üçün mənbələri təmin edir və bunları nəzərdə tutur:

  •  dövlət borc istiqrazlarını buraxır, yəni, iqtisadiyyat subyektlərindən alınmış dövlət krediti azalır;
  • qiymətli kağızların satışından əldə edilən pulları dövlət büdcə defisitinin maliyyələşdirilməsinə yönəldir, pullar yenidən iqtisadiyyata qayıdır.

Dövlət qiymətli kağızlarının buraxılması nəticəsində iqtisadiyyatın subyektləri arasında pulun yenidən bölüşdürülməsi baş verir:

  • sərbəst pul vəsaitlərinə malik şəxslər, həmin vəsaitlərə istiqrazları alır, yəni, öz pullarını dövlətə kredit kimi verir;
  • büdcə təşkilatları bu pullların hesabına öz xərclərinin maliyyələşdirilməsini əldə edirlər.

Büdcə defisitini qapatmaqla, nəsə dəyişmir, inflyasiya güclənmir, amma, dövlət borcu yüksəlir.

Dövlət borcunun ödənilməsinə yönələn vəsaitlər büdcədə “Xərclər” maddəsində nəzərdə tutulur.


IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun


TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN


Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun

Mühasibat sahəsində ən son iş elanları və xəbərlərini izləmək üçün linkə daxil olaraq qrupumuza üzv olun

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *