fbpx

Əmtəəsiz əməliyyatlara görə maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində 1 yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən dəyişikliklərdən biri də əmtəəsiz əməliyyatlarla bağlıdır. Yeniliyi Bakı Karyera Mərkəzinin direktoru, vergi eksperti Təhməz Qaçayev şərh edir. Əmtəəsiz əməliyyatlarla bağlı Vergi Məcəlləsində həm redaktə xarakterli, həm də maliyyə sanksiyası ilə bağlı dəyişikliklər … Read More

İşçilərin sayı ixtisar edilərkən əmək müqaviləsinin ləğvi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İxtisar nədir? Müəssisədə əmək münasibətlərini tənzimləyən əmək müqaviləsi yalnız işçi üçün deyil, həm də işəgötürən üçün zəmanətdir. Düzgün tərtib edilmiş bu hüquqi sənəd işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı bir çox problemlərin həllinə kömək edir. AR Əmək Məcəlləsi işəgötürən tərəfindən … Read More

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 8 %-dən 7,75 %-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 0,25 faiz bəndi azaldılaraq 6,5 %-dən 6,25 %-ə, yuxarı həddi isə 0,25 … Read More

113 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrə uçot Torpaq, tikili, avadanlıqlar (yaxud əsas vəsaitlər) mühasibat uçotunun hesablar planının 11-ci maddəsi üzrə  uçota alınır. Əsas vəsaitlərin uçotunun əsas məsələləri: həmin aktivlərin tanınması; onların balans dəyərinin, habelə; müvafiq amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərlərinin müəyyən edilməsidir. Bunlar … Read More

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinin ləğvi qaydası

Read More9

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi İşçi və işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları Azərbaycan Respublikasının  Əmək Məcəlləsinin onuncu fəslinin 68-ci maddəsində şərh edilir. Bu maddənin d) bəndinə görə tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar belə əsaslardan biridir. İstənilən halda əmək … Read More

İşçiyə müəssisə ləğvi zamanı ödənişlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisənin ləğv edilməsi Ləğvetmə – şirkətin bağlanması və ya fərdi sahibkarın vərəsəlik yolu ilə hüquq və vəzifələrin başqa şəxslərə keçmədən fəaliyyətinin dayandırılmasıdır. İşçilərə müəssisənin ləğvi zamanı ödənişlər qanunvericiliklə müəyyən edilib. Ləğvetmənin iki növü var: könüllü; məcburi. Könüllü ləğv etmə zamanı … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud aktivlərin uçotu Hesablar Planının 11-ci maddəsi  üzrə aparır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS (IAS 16)  onlıarı istifadə müddəti bir … Read More

Məzuniyyət dövründə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin tənzimlənməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də işçinin məzuniyyət dövründə əmək qabiliyyətini itirməsi zamanı məzuniyyət və əmək qabiliyyətinə dair müavinətin necə tənzimlənəcəyi məsələsidir. Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov mövzunun detallarını açıqlayır: Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi Əmək Məcəlləsi, “Sosial sığorta haqqında” … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız aktivlər Hesablar Planının 11-ci maddəsi üzrə uçota alınır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS-a (IAS 16)  əsasən istifadə müddəti bir … Read More

Mühasibat uçotu məlumatları: maraqlı tərəflər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu məlumatları biznesin idarə edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Uçot məlumatlarının maraqlı tərəfləri müxtəlifdir. Bu məqalədə onlar haqqında danışacağıq. Uçot qeydlərinin aparılmasının əhəmiyyəti nədir? Uçot qeydlərinin aparılması, mühasibat uçotu məlumatları, onların maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün bir … Read More

1 2 3 4 7
error: Content is protected !!