fbpx

Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əməkhaqqının ödənilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək Məcəlləsinin 97-ci maddəsinə əsasən, saat 22:00-dan səhər saat 06:00-dək olan müddət gecə vaxtı sayılır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində, habelə xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin gündəlik iş vaxtının ən … Read More

Əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətin təyin edilməsi

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Müavinətin təyin edilməsi Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş sosial sığorta hadisəsindən biridir. Sosial sığorta hadisəsi zamanı müavinətlərin təyin edilməsi və verilməsi “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini … Read More

Topdansatış fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs malları pərakəndə qaydada təqdim edə bilərmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Topdansatış fəaliyyəti ilə bağlı yaranan suallardan biri də vergi ödəyicisinin pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərməsi prosesi ilə bağlıdır. Mövzuya aid suallara iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlıq gətirir.  Əvvəlcə qanunvericilikdə topdansatış fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinin pərakəndə ticarətlə məşğul olması üçün … Read More

Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin onuncu fəsli işçi və işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydalarını tənzimləyir. Həmin fəslin 68-ci maddəsində əmək müqaviləsinin ləğvinin əsasları şərh edilir. Ləğvə əsas verən səbəblərdən biri müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. … Read More

Vergi Məcəlləsi 2024: dəyişiklikləri və əlavələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dəyişikliklər hansı vaxtdan tətbiq olunur? Respublikamızda iqtisadi münasibətlərin inkişafı bir sıra qanunvericilik aktlarına müntəzəm dəyişik və əlavələri tələb edir. Vergi Məcəlləsi 2024-cü ilin ilk günündən məhz bu səbəbdən müəyyən dəyişikliklərə məruz qalıb. “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan … Read More

Tibb müəssisələrinə, özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərə verilən vergi güzəştləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə edilən və 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən dəyişikliklərdən biri də tibb müəssisələri ilə bağlıdır. Məcəlləyə əlavə edilən 164.1.51-1-ci maddəyə əsasən, tədris bazası kimi fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin göstərilməsi 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə … Read More

Azərbaycanda vergi borclarının alınmasına möhlət verilməsi mexanizmi təkmilləşdirilib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə bu ildən edilmiş dəyişikliyə əsasən, Azərbaycanda vergi borclarının alınmasına möhlət verilməsi mexanizmi təkmilləşdirilib. Məlumata görə, Məcəllədə vergi borcuna görə möhlət verilməsi mexanizmi sahibkarlıq subyektlərinin kateqoriyası üzrə borc məbləğindən asılı olaraq müəyyən edilmişdi. Məcəlləyə əsasən mikro və kiçik sahibkarlıq … Read More

Ödənişsiz məzuniyyət hüququ və ondan istifadə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ödənişsiz məzuniyyət nədir? İstirahət vaxtının ən mühüm və əhəmiyyətli hissəsi olan məzuniyyətlərin təyinatına görə bir neçə növü var. İllik əsas əmək məzuniyyəti, habelə əlavə ödənişli məzuniyyətlə yanaşı, işçilərin ödənişsiz məzuniyyət hüququ da var. Onu həm də öz hesabına məzuniyyət də … Read More

Torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlı dəyişiklik

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində 1 yanvar 2024-cü ildən tətbiq edilən dəyişikliklərdən biri də torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Sərbəst auditor Altay Cəfərov dəyişikliyin mahiyyəti və hesabatların hazırlanma qaydalarını şərh edir. Torpaq vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi ilə bağlı dəyişiklik nəticəsində müəyyən … Read More

Uşağa qulluğa görə müavinətin təyin edilməsi və verilməsi

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Uşağa qulluğa görə müavinət Qanunvericiliyə əsasən müəyyən yaş həddində olan uşaqlara qulluq sosial sığorta hadisəsi hesab olunur. Bu məqsədlə verilən müavinətlər  sosial müavinətlərin bir növü kimi AR NK-nin 189 N-li qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə tənzimlənir. Müavinətlər, onların təyin … Read More

1 2 3 4 5 6
error: Content is protected !!