Mühasibat uçotu ixtisası təhsil,Məlum olduğu kimi, hazırda xarici ölkələrdə müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almaq mümkündür. Bəs maliyyə, xüsusilə də mühasibatlıq üzrə dünyada ən yaxşı təhsil müəssisələri hansılardır?

Bu sahədə ən yaxşı təhsil verən on universitet barədə məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.

Keçidlərə daxil olmaqla yazıya tam şəkildə nəzər yetirə bilərsiniz:

I hissə

II hissə

III hissə


Print Friendly, PDF & Email