fbpx

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (16-cı hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Mühasibat uçotu ilə bağlı ifadələr (16-cı hissə)

15-сi hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun.


mühasib köməkçisi, vakansiya,Kapitalist uçotu xüsusi mülkiyyət sahiblərinin maraqlarına uyğun aparılır. Buna görə də ictimai maraqlara ziddir. Əsl mənbənin və mənfəətin həcminin örtülməsi vasitəsidir.

A.Muxin

Milliləşdirmə şəraitində uçot bürokratik nəzarət altında olur, kənardan idarə olunmaqla mexaniki olur.

M. Steyns

Mühasibat sahəsində hər hansı bir vəziyyətlə rastlaşarkən, ilk növbədə, sual vermək lazımdır: bu, kimə sərfəlidir?

Y.V. Sokolov

Mühasibat uçotunun müsbət nəzəriyyəsi bütün fərdlərdə eqoizm haqqında ehtimalları yayır, onların rifahı uçot prosedurlarından və ya metodlarından asılı ola bilər. Bunlara səhmdarlar, kreditorlar, menecerlər, muzdlu işçilər, qanunvericilər, mühasiblərin peşəkar orqanları, siyasətçilər və ictimai xadimlər daxildir. Təbii ki, bu fərdlərin eqoist məqsədləri bəzən ziddiyyət təşkil edir. Bu münaqişənin məqsədlərlə necə həll edilməsi mövcud uçot metodlarının və praktiki prosedurların müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

C.Henderson, Q. Peyrson, R. Braun

Hesablama prinsipləri sabit olduğundan, bu günə qədər onun tətbiqləri sonsuzdur. Tətbiqlər deyil, prinsiplər öyrədilməlidir.

J.Q. Kursel-Senel

Mühasibat prinsiplərinin ümumi tanınması onların üç meyara nə qədər cavab verməsindən asılıdır: uyğunluq, obyektivlik və həyata keçirilmə. Prinsip münasibdir, əgər informasiya əhəmiyyətlidirsə, müəyyən təsərrüfat vahidi haqqında informasiyanın istehlakçılarına fayda gətirəcək. Prinsip obyektivdir, əgər informasiyaya onun tərtibçilərinin şəxsi fikirləri və ya qiymətləndirmələri təsir etmirsə.

Obyektivlik aşağıdakıları nəzərdə tutur: etibarlılıq, yoxlama qabiliyyəti, həqiqətə uyğunluq.

Əgər onun həyata keçirilməsi həddən artı çətinlik və xərclər tələb etmirsə, prinsip həyata keçirilə bilər.

M.İ. Kuter

Prinsiplər – onlar iman simvollarıdır. Kim onları bölüşmür, sanki küfrə düşür və peşəkar birlikdən kənarlaşdırılmalıdır.

Y.V. Sokolov

Mühasibat uçotu metodologiyasının inkişafı müxtəlif istiqamətlər üzrə gedir. Lakin mühasibat uçotunun informasiya strukturunun əsasını müəyyən edən və təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi və idarə olunması üçün uçot-iqtisadi informasiyanın bütün məcmuluğunun əks olunmasını və alınmasını təmin edən hesab sisteminin və ikili qeydiyyat sisteminin inkişafını müəyyən edən əsas məqam hesabların inkişafıdır.

V.F. Paliy

Müəssisənin mühasibat uçotunun bəzi prinsiplərini seçmək hüququ var, lakin bu seçimdən imtina etmək hüququ yoxdur.

R.F. Qalimzayanov

Bir dəfə ilkin şərhi seçməklə, ondan sapmaq lazım deyil, əksinə onu ardıcıl surətdə inkişaf etdirmək lazımdır. Prinsiplərin qarışırsa, bu günahdır. Yalnız əvvəlcədən seçilmiş prinsiplərin nəticələrinin ardıcıl məntiqi yerləşdirilməsi, mühasibat tapşırıqlarını effektiv şəkildə həll etməyə imkan verən məntiqi cəhətdən düzgün və daxilən ziddiyyətsiz nəzəriyyə yaratmağa imkan verir.

Y.V. Sokolov

Hesabdarlıqda nəzəriyyə görkəmli rol oynayır və fənnin ruhunu təşkil edir.

A.Poqruzov

Nəzəriyyə müşahidə etmək və ya öyrənmək sənətini təsvir edir. Lakin bu sənətə tamamilə yiyələnmək və tam etibarını yalnız onun hər bir ayrıca qaydasını təsdiq edən faktlarla əyani tanışlıqdan sonra əldə edir.

S.M. Barats

İstənilən uçot nəzəriyyəsi təsərrüfat həyatının müəyyən faktlarına uyğun olan müəyyən simvolların idarəetmə aparatı və digər şəxslər tərəfindən keçmiş haqqında rəylərin çıxarılması və gələcək hərəkətlərin qiymətləndirilməsi üçün necə istifadə oluna biləcəyini izah etməlidir.Fərdi ideyaların ümumi təfsiri “nəzəriyyələr” təşkil etmir: “xərclər”, “gəlirlər”, “fəaliyyət göstərən müəssisə” və digər terminlərin nə demək olduğunu təsvir etmək nəzəriyyə deyildir, bu, yalnız müəyyən anlayışlardır. Lakin, hər bir termin iqtisadi həyatın hər hansı faktlarına uyğun gəlmədiyi halda tərifi də faydasızdır.

R.Dj. Çambers

Nəzəriyyə, öz mənşəyinə görə, onun qidalandığı təcrübəyə düşmən ola bilməz.

Linkoln

Hesabdarlıq elminin çiçəklənməsinin rəhni – onun nəzəriyyə və təcrübəsi arasındakı harmoniyadır.

Mikabo

Mühasibat nəzəriyyəsi yalnız hesablama və hesabatların tətbiqi praktiki hissəsində deyil, həm də heç bir hesablama olmadığı və bütün dövriyyə və hesabların yalnız yaddaşda saxlanıldığı yerdə xidmət göstərə bilər.

N.U. Popov


17-сi hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olunPrint Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!