fbpx

“Kayzen – Kostinq” uçot modeli

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində məsrəflərin idarə edilməsində və məqsədli maya dəyərinin hərtərəfli mühafizə edilərək inkişaf etdirilməsi sahəsində həyata keçirilən yeniliklərdən biri də “Kayzen-Kostinq” uçot modelinin geniş vüsət almasıdır. Yapon dilindən tərcümədə “kayzen” sözü “kiçik addımlarla yaxşılaşdırma, təkmilləşdirmə” deməkdir. Müəssisə səviyyəsində … Read More

error: Content is protected !!