fbpx

Banklar müştərilərdən tutduqları xidmət haqlarına görə elektron qaimə-faktura təqdim etməlidirlərmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6 maddəsinə əsasən, aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslərə mal, iş və xidmətlərlə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura göndərmək vergi ödəyicilərinin vəzifəsidir: ödəniş xidməti təchizatçıları tərəfindən müştərilərin hesabları … Read More

103-cü hesabda qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri – maddi aktiv nədir? Qeyri-maddi aktivlər üzrə mühasibat uçotu Hesablar Planının 10-cu maddəsi üzrə aparılır. 38 №-li “Qeyri-maddi aktivlər” MUBS-a (IAS 38)  əsasən uzunmüddətli aktivlər kimi bilinən qeyri-maddi aktivlər, fiziki formaya malik olmur, lakin: onlar əldə edilərkən müəyyən pul … Read More

Mühasibat uçotu məlumatlarının daxili istifadəçiləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat sənədlərinin tərkibi Mühasibat uçotu məlumatları – təqdim edilmə tələblərinə uyğun formada mühasibatlıqdan alınan yekun maliyyə məlumatlarıdır. Məlumat istifadəçiləri aşağıdakılardır: daxili istifadəçilər; xarici (kənar) istifadəçilər. Bunlar müəssisənin fəaliyyətində marağı olan tərəflərdir və müəssisənin ətraf mühitinin tərkib hissəsidir. Bütün uçot məlumatları … Read More

error: Content is protected !!