fbpx

Əməkhaqqı cədvəli necə tərtib olunur

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əməkhaqqı anlayışı Əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi üçün vergi ödəyicisinin tərtib etdiyi əməkhaqqı cədvəli işçilərə əməkhaqqı üzrə ödəmələri, habelə ondan tutulmaları əks etdirən yekun maliyyə hesabatlarıdır. Mühasibat uçotunda əməkhaqqı işçilərə müəyyən müddət ərzində göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilən məbləğ (muzdlu işlə bağlı … Read More

102-ci hesabda qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri- maddi aktivlər üzrə uçot Qeyri-maddi aktivlər (QMA) Hesablar Planının 10-cu maddəsinə  uyğun olaraq uçota alınır. Onlar uzun müddət istifadə olunur, bu müddət ərzində onların dəyəri hər ay istehsal olunan məhsullara, görülmüş işlərə, göstərilən xidmətlərə köçürülür. 38 №-li “Qeyri-maddi aktivlər” … Read More

Kredit təşkilatlarına torpaq vergisi üzrə hansı güzəşt nəzərdə tutulub?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

2024-cü ildə Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən biri də kredit təşkilatlarının ödəməli olduğu torpaq vergisi ilə bağlıdır. Yeniliyi iqtisadçı ekspert Mahmud Abasquliyev şərh edir. Bu ildən Vergi Məcəlləsinə torpaq vergisi ilə bağlı yeni maddə əlavə edilib. Məcəllənin 207.12-ci maddəsinə əsasən, kredit təşkilatları … Read More

Əməkhaqqıdan tutulmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşəgötürən əmək müqaviləsi bağladığı işçilərə əməkhaqqı hesablamalı və operativ şəkildə ödəməlidir. Bu zaman onun digər öhdəlikləri də yaranır, məsələn, əməkhaqqıdan tutulmalar etməli və təyinatı üzrə ödəməlidir. Bu yazıda 2024-cü ildə işçilərin maaşından tutulmaların məbləği, növləri, məbləğləri barədə məlumat verəcəyik. Əməkhaqqı … Read More

Əməkhaqqı hesablanması, ödəmə sistemləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Minimum əməkhaqqı Əməkhaqqı işçiyə görülən işin müqabilində işəgötürən tərəfindən gündəlik, yaxud aylıq olaraq pul və ya natura formasında ödənilən haqqdır. Əməkhaqqı hesablanması zamanı tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsas götürülür. İşəgötürən işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən az olmayan əməkhaqqı ödəməlidir. … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı beynəlxalq mühasibat standartı (IAS 16) əsas vəsaitlərin dörd əsas sahəsini əhatə edir: ilkin qiymətləndirmə; əsas vəsaitlərin amortizasiyası; yenidən qiymətləndirmə; əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması. Qeyd edilən standarta görə, əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması … Read More

error: Content is protected !!