fbpx

Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi | I hissə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək iqtisadiyyatı müəssisənin həm istehsal, həm də sosial alt sistemlərini ifadə edir, eyni zamanda, onun iqtisadi alt sisteminin mühüm elementidir. Əmək iqtisadiyyatı bu ardıcıllıqlarla müəyyən olunur: Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi; İş vaxtı və əmək məhsuldarlığı; Müəssisədə əməyin … Read More

Mühasibat uçotu və müəssisənin ətraf mühiti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisənin ətraf mühiti nədir? Müəssisə boşluqda fəaliyyət göstərmir, cari, strateji fəaliyyətində müxtəlif amillərin məcmusundan ibarət mühitlə əhatələnib. Dünyada hər şey, o cümlədən, müəssisəni əhatə edən mühit daima dəyişir. İndiki dövr əmtəə və avadanlıqların sürətlə köhnəlməsinə səbəb olan texnoloji yeniliklər, rəqiblərin … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların istismara verilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin daxil olması Mühasibat uçotu subyektlərinin mülkiyyətinə torpaq, tikili və avadanlıqlar müxtəlif formada daxil olur: haqqı ödənilərək alınır; nizamnamə kapitalı formasında; daxilində yaradılır; əvəzsiz alınır; podratçı quraşdırır; maliyyə icarəsi şəklində. Belə aktivlər haqqında danışırkən “Əsas vəsaitlər” ifadəsindən də istifadə … Read More

error: Content is protected !!