fbpx

Vergi orqanlarında xidmətdə olmanın son yaş həddi müəyyənləşir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi orqanlarında xidmətdə olmanın son yaş həddi müəyyənləşir. Bu, “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Əsasnaməyə yeni maddə əlavə olunur. Yeni maddəyə əsasən, vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi orqanlarında xidmətdə olmasının yaş həddi 65 yaşdır. Mənbə: … Read More

İstirahət günü ezamiyyətə gedən işçilərə əməkhaqqının ödənilməsi qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək münasibətləri dövründə işçi işəgötürən tərəfindən başqa bölgəyə və yaxud xarici ölkələrə xidməti ezamiyyətə göndərilə bilər. Əmək Məcəlləsinin 179-cu maddəsinin 2-ci hissəsinin  “x” bəndinə əsasən, xidməti ezamiyyətdə olan işçi ezamiyyətdə olduğu müddətdə iş yeri və orta əməkhaqqı saxlanılır. Bəs ezamiyyət … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Köhnəlmə və amortizasiya arasındakı fərq nədir? Zamanla hər şey, o cümlədən əsas vəsaitlər köhnəlir. Onlar formalarını qismən saxlayıb bir neçə istehsal dövründə iştirak edərək öz dəyərlərini tədricən məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Nəticədə köhnəlir, müəyyən müddət sonra onları təmir etmək, yeniləmək … Read More

191 saylı “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri” hesabı üzrə uçot (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri Mühasibat uçotu baxımından gəlirin tanınması dövründən asılı olaraq, onların əldə edilməsi xərcləri cari və gələcək hesabat dövrlərini xərcləri kimi təsnifatlaşdırıla bilər. Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri dedikdə cari hesabat dövründə çəkilsə də, gələcək dövrün gəlirlərinin əldə olunması … Read More

191 saylı “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri” hesabı üzrə uçot (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İl ərzində mühasib tez-tez cari hesabat dövrlərində xərc kimi tanınması mümkün olmayan xərcləri uçota almalı olur. Bu halda onlar gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri kimi qeydə alınır. Belə xərclərə nələr aiddir? Onların uçotu necə aparılır? Müxabirləşmələr necə verilir? Gələcək hesabat dövrlərinin … Read More

192 saylı “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sair uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesabları                Tərkibi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  ilə müəyyən edilmiş mühasibat uçotu subyektləri üçün Hesablar Planının 1-ci bölməsi uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesablarını özündə əks etdirir. … Read More

174 saylı “İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarə münasibətləri Debitor borcları dedikdə vergi ödəyicilərinin təqdim etdikləri mallara (iş, xidmət) görə digər şəxslərin ödəməli olduqları borc məbləğləri nəzərdə tutulur. Sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsi zamanı, bəzən ödənişi həmin an ala bilmirlər. Qarşılıqlı … Read More

error: Content is protected !!