Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar

posted in: Uncategorized | 0

Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti:

 

yaşı 18-dən az olan şəxslərlə;


müsabiqə yolu ilə müvafiq vəzifəni tutanlarla;


hamilə və üç yaşına çatmamış uşağı olan qadınlara, habelə üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə;


təhsil müəssisələrini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə;


ödənişli seçkili vəzifəyə seçilmiş şəxslərə;


iki ay müddətinədək əmək müqaviləsi bağlanılan şəxslərə;


tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər hallarda müəyyən edilmir.

Print Friendly, PDF & Email