fbpx

Vergilərin mahiyyəti və onun inkişaf tarixi

posted in: Məqalə, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Benjamin Franklinə aid olduğu iddia edilən belə deyim var: “Həyatda iki şey qaçılmazdır – ölüm və vergilər”. Vergilər dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyidir. Dövlət müasir bazar münasibətlərində iqtisadi proseslərə təsirin səmərəli yolu kimi vergilərdən istifadə edir.  Bu zaman o, eyni … Read More

Mənfəət vergisini necə hesablamalı?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda mövcud olan 9 növ vergi arasında mənfəət vergisi ümumi vergi daxiolmalarındakı payına görə ilk üçlüyə daxildir. Bu vergi üzrə toplanan vəsaitlərin məbləği ənənəvi olaraq ƏDV və gəlir vergisindən sonra üçüncü ən iri vergi növüdür.  Bəri başdan deyək ki, vergi … Read More

2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə YADDAŞ

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli olan bəyannamələr və ödənilməli vergilər barədə Y A D D A Ş 2018-ci ilin sentyabr ayı üzrə vergi ödəyiciləri tədiyəçisi olduqları Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsini, Aksiz bəyannaməsini, Yol vergisi bəyannaməsini, Mədən … Read More

Qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: VM-nin 149.6-cı maddəsinə görə qeyri-rezident bəyannaməni necə verməlidir? Xahiş ediəm bu proseduru ardıcıllıqla izah edəsiniz. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan maddə ilə Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentin bəyannamə verməklə, ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş verginin qaytarılması tələbini irəli sürə … Read More

1 29 30 31 32
error: Content is protected !!