fbpx

Mühasib olmaq üçün lazım olan keyfiyyətləri bilirsinizmi? (1-ci hissə)

Read More9

Mühasibat uçotu sahəsində mühasibin peşəkar qərarına təsir edən amillər aşağıdakı qruplara bölünür: a) Şəxsi – konktret olaraq mühasibin şəxsiyyətini xarakterizə edən; b) Psixoloji – konkret şəraitdə mühasibin təəssüratını və davranışını əks etdirən; c) Təhsil; d) Tədqiqatçılıq; Bu həmçinin praktiki iş … Read More

error: Content is protected !!