fbpx

Temperament tipinə görə peşə seçimi (2-ci hissə)

Read More9

Hansı temperament tiplərinə hansı peşələr uyğun gəlir? Hansı temperament tipinə aid olduğunuzu bilirsinizmi? Psixoloqlar dörd temperament növünü fərqləndirirlər: Xolerik; Sanqvinik; Fleqmatik; Melanxolik. Hər bir insan müəyyən temperament tipinə malikdir. Hər temperamentin də özünəməxsus xüsusiyyətləri var, hansı ki bu xüsusiyyətləri bilmək … Read More

Temperament tipinə görə peşə seçimi (1-ci hissə)

Read More9

Hansı temperament tiplərinə hansı peşələr uyğun gəlir? Hansı temperament tipinə aid olduğunuzu bilirsinizmi? Psixoloqlar dörd temperament növünü fərqləndirirlər: Xolerik; Sanqvinik; Fleqmatik; Melanxolik. Hər bir insan müəyyən temperament tipinə malikdir. Hər temperamentin də özünəməxsus xüsusiyyətləri var, hansı ki bu xüsusiyyətləri bilmək … Read More

Mühasib olmaq üçün lazım olan keyfiyyətləri bilirsinizmi? (1-ci hissə)

Read More9

Mühasibat uçotu sahəsində mühasibin peşəkar qərarına təsir edən amillər aşağıdakı qruplara bölünür: a) Şəxsi – konktret olaraq mühasibin şəxsiyyətini xarakterizə edən; b) Psixoloji – konkret şəraitdə mühasibin təəssüratını və davranışını əks etdirən; c) Təhsil; d) Tədqiqatçılıq; Bu həmçinin praktiki iş … Read More

error: Content is protected !!